احتمال انتقال ویروس کرونا از عربستان به ایران وجود دارد

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص احتمال انتقال بیماری کرونا گفت: مراسم حج هنوز به اتمام نرسیده و تمام بیمارستان ها در آماده باش هستند تا مشکل یا بیماری به داخل کشور منتقل نشود.
ادامه مطلب