دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر رتبه‌های برتر دانشنامه قرار گرفت

 آزمون های دانشنامه در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی هر ساله در شهریورماه به صورت متمرکز برگزار می شود و افرادی که در این آزمون پذیرفته می شوند امکان هیات علمی شدن در دانشگاه های علوم پزشکی را پیدا می کنند.

ادامه مطلب